ANH DUY TUYỂN DỤNG

Nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng nhanh hiện nay, Nhà phân phối Anh Duy cần tuyển dụng các vị trí sau: 1. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG: 2 người + Mô tả: – Tim kiếm và phát triển khách hàng mới – Chăm sóc và gia tăng doanh số khách hàng cũ – […]