Mục tiêu

Làm việc gì cũng phải có mục tiêu. Chúng tôi cũng vậy, đặt ra cho mình những mục tiêu để cố gắng đạt được cũng như tạo ra thêm nhiều giá trị cho khách hàng.

NGẮN HẠN:

  • Định hình thương hiệu NÓN TRÙM đúng định vị, cơ bản xây dựng nền tảng quản trị đủ đáp ứng nhu cầu trong ngắn hạn. Mở 10 cửa hàng

TRUNG HẠN:

  • Hoàn thiện nền tảng quản trị kinh doanh chuỗi, từ đây làm bàn đạp cho việc tăng trưởng mạnh trong tương lai. Mở 25 cửa hàng.

DÀI HẠN:

  • Trở thành chuỗi cửa hàng kinh doanh nón bảo hiểm lớn nhất Việt Nam. Sở hữu 50 cửa hàng.

 

Triết lý kinh doanh

“Kinh doanh là đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng giải pháp của doanh nghiệp một cách BỀN VỮNG”

Đối với những khách hàng mua lẻ

  • Luôn đặt khách hàng lên HÀNG ĐẦU trong mọi suy nghĩ cho đến hành động.
  • Nếu đã cung cấp sự AN TOÀN cho khách hàng thì sản phẩm – dịch vụ giúp khách hàng an toàn thật sự.
  • Nếu đã bán nón bảo hiểm, thì đó phải là nónbảo-hiểm. Sự AN TÂM xuất hiện trong tâm thức của khách hàng mỗi khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Làm việc CHUYÊN NGHIỆP để SỰ TRẢI NGHIỆM của khách hàng là tốt nhất.

Về mặt nhân sự

  • Nhân sự là nền tảng vững chắc và quan trọng nhất của doanh nghiệp. Vì thế chúng tôi luôn tạo ra một môi trường làm việc đạt 3 chỉ tiêu “Hạnh Phúc – An Tâm – Thu Nhập”

Trách nhiệm xã hội

  • Chúng tôi kinh doanh vì tiền nhưng không vì tiền mà kinh doanh. Phát triển doanh nghiệp song song với việc phát triển xã hội, đối tác, khách hàng, con người và môi trường.